Sunday, March 8, 2009

Egy sürgős üzenet

A Szent Szellem indított, hogy küldöm ki ezt a sürgős üzenetet a levelezőlistára, barátaimnak és elöljáróknak, akikkel a világ minden táján találkoztam.

EGY VILÁGOT MEGRÁZÓ CSAPÁS KÖZELEG. ANNYIRA IJESZTŐ LESZ, HOGY MINDANNYIUNKAT MEGRÁZ MAJD, MÉG AZ ISTENHEZ LEGKÖZELEBB ÁLLÓKAT IS.

Már tíz éve hirdetem azt a figyelmeztetést, hogy ezer tűz jön majd le New York városára. Az egész várost beborítja majd, még New Jersey és Connecticut egyes részeit is. Amerika nagyobb városaiban zavargások és lángoló tüzek lesznek, olyanok, mint a Los Angelesi Wattsban voltak évekkel ezelőtt.

A világ sok nagyvárosában lesznek zavargások és tűz. Fosztogatások is lesznek, a Times Square-en is, New York városában. Amit most tapasztalhatunk, az nem recesszió, még csak nem is gazdasági válság. Isten haragja alatt vagyunk.

Azt írja a 11. zsoltár:
"Ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet az igaz ember?" (3.igevers)
Isten megítéli Amerika felháborító bűneit és a nemzeteket. Lerombolja a világi alapokat.

Jeremiás próféta így próbálta jobb belátásra bírni a romlott Izraelt:
"Most azért mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, hogy ezt mondja az ÚR: Én most veszedelmet készítek, és tervet szövök ellenetek! Térjetek meg azért mindnyájan gonosz útjaitokról, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket! De ők ezt mondták: Nem érdemes! Mi már csak a magunk gondolatai után megyünk, és megátalkodott, gonosz szívünk szerint élünk!" (Jeremiás 18.11-12)

A Zsoltárok 11.6-ban Dávid így figyelmeztet: "Hullasson a bűnösökre kénköves, tüzes parazsat, perzselő szél legyen osztályrészük!"
Hogy miért? Dávid így válaszolt:
"Bizony, igaz az ÚR..."
Ez egy igazságos ítélet, mint ahogyan Szodoma ítélete is az volt, Noé idején.

Mit tehet az igaz ember? Mi van Isten népével?

Először is egy praktikus útmutatás, amit én kaptam: Hacsak lehetséges tároljatok 30 napra elegendő nem romlandó ételkészletet, tisztálkodószereket és más elengedhetetlen dolgokat. A legnagyobb városokban a szupermarketek kínálatát a katasztrófa hallatára egy óra alatt kiürítik az emberek.

Ami a hitben járást illeti, két választásunk van. Ez is a 11. zsoltárban található: "Menekülj a hegyre, mint a madár?! " vagy ahogy Dávid írja: "Az ÚR ott van szent templomában, az ÚR, akinek trónja a mennyben van, lát a szemével, pillantása megvizsgálja az embereket." (4. vers) "Az Úrhoz menekülök." (1.vers)

Azt mondom lelkemnek: Nem kell elfutnom...nem kell elbújnom. Ez Isten igazságos munkája. Tudom, az Úr a trónján ül, szemei szerető kedvességgel vigyázzák minden léptemet. Bízom benne, hogy Ő megmenti övéit vizen, tűzön, csapásokon és mindenféle próbán keresztül.

Megjegyzés: Nem tudom mikor fognak ezek a dolgok megvalósulni, de tudom, hogy már nincsenek messze. Ezzel az üzenettel teljesítettem amit az Úr kért tőlem. Te úgy fontold meg, ahogyan jónak látod.

Isten áldjon és tartson meg,

Krisztusban,
David Wilkerson